heartLike us if you love us

  close
 
Gosong Shake |  Set GoSong.net as Homepage
    Displaying 1 - 21 of about 30 results for

mp3 tembang gambuh laras pelog pathet nem


 

          Song

Duration
   

TEMBANG MACAPAT _TOTO MARWOTO (gambuh laras pelok pathet nem)

  0.93
  Download TEMBANG MACAPAT _TOTO MARWOTO (gambuh laras pelok pathet nem) MP3 song and Music Video Description : Download TEMBANG MACAPAT _TOTO MARWOTO (gambuh laras pelok pathet nem) MP3 song and Music Video
   

TEMBANG MACAPAT_TOTO MARWOTO (maskumambang laras pelok pathet nem)

  0.72
  Download TEMBANG MACAPAT_TOTO MARWOTO (maskumambang laras pelok pathet nem) MP3 song and Music Video Description : Download TEMBANG MACAPAT_TOTO MARWOTO (maskumambang laras pelok pathet nem) MP3 song and Music Video
   

Sekar Macapat Dhandhanggula laras pelok pathet 6.wmv

  7.33
  Download Sekar Macapat Dhandhanggula laras pelok pathet 6.wmv MP3 song and Music Video Description : Sekar dhandhanggula anggadahi watak luwes sarta nyengsemaken. Pasemonipun tumrap ... Download Sekar Macapat Dhandhanggula laras pelok pathet 6.wmv MP3 song and Music Video
   

TEMBANG MACAPAT_TOTO MARWOTO (pochung laras slendro pathet manyura)

  0.73
  Download TEMBANG MACAPAT_TOTO MARWOTO (pochung laras slendro pathet manyura) MP3 song and Music Video Description : Download TEMBANG MACAPAT_TOTO MARWOTO (pochung laras slendro pathet manyura) MP3 song and Music Video
   

GENDHING WAYANGAN 08: RENA RENA KIPRAH (JEJER ALENGKA)

  27.88
  Download GENDHING WAYANGAN 08: RENA RENA KIPRAH (JEJER ALENGKA) MP3 song and Music Video Description : Ini merupakan rekaman audio adegan Jejer Pathet Nem, Negeri Alengka; diiringi Ge ... Download GENDHING WAYANGAN 08: RENA RENA KIPRAH (JEJER ALENGKA) MP3 song and Music Video
   

Jineman Mijil laras slendro pathet sanga.MOV

  2.08
  Download Jineman Mijil laras slendro pathet sanga.MOV MP3 song and Music Video Description : Download Jineman Mijil laras slendro pathet sanga.MOV MP3 song and Music Video
   

Tembang Macapat Mijil (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  5.82
  Download Tembang Macapat Mijil (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video Description : Poma kaki padha dipun eling, ing pitutur ingong Sira uga satriya arane, Kudu ant ... Download Tembang Macapat Mijil (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video
   

Tembang Macapat Pucung (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  3.92
  Download Tembang Macapat Pucung (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video Description : Ngelmu iku kalakone kanti laku Wekase Klawan kas Tegese kas nyantosani Setya bud ... Download Tembang Macapat Pucung (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video
   

Tembang Macapat Dandanggulo (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  6.48
  Download Tembang Macapat Dandanggulo (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video Description : Dhedhep tidem prabawaning ratri Sasadara wus manjer kawuryan Tan kuciwa memanise ... Download Tembang Macapat Dandanggulo (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video
   

Tembang Macapat Sinom (Slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  6.40
  Download Tembang Macapat Sinom (Slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video Description : Nuladha laku utama, tumrap wong ing tanah Jawi Wong Agung ing Ngeksiganda, Panem ... Download Tembang Macapat Sinom (Slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video
   

Gending "Renyep" Laras Slendro Pathet 9 Ndawah Ladrang "Eling-eling" Jangkep (R.M. Dinusatama)

  30.03
  Download Gending Description : From the Borobudur cassette "Gending Genjong Goling" http://www.discogs.com/RM-D ... Download Gending
   

Tembang Macapat Kinanthi (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  4.10
  Download Tembang Macapat Kinanthi (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video Description : Mangka kantining tumuwuh, Salami mung awas eling Eling lukitaning alam, Dadi wir ... Download Tembang Macapat Kinanthi (slendro) - Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video
   

Tembang Dolanan - Duh Allah

  2.73
  Download Tembang Dolanan - Duh Allah MP3 song and Music Video Description : Download Tembang Dolanan - Duh Allah MP3 song and Music Video
   

Tembang Mijil

  1.15
  Download Tembang Mijil MP3 song and Music Video Description : Tembang Mijil Poma Kaki. Download Tembang Mijil MP3 song and Music Video
   

GENDHING LALER MENGENG SL.9.mp4

  21.73
  Download GENDHING LALER MENGENG SL.9.mp4 MP3 song and Music Video Description : Gendhing Laler Mengeng dimainkan dalam tangga-nada Laras Slendro Pathet Sanga, d ... Download GENDHING LALER MENGENG SL.9.mp4 MP3 song and Music Video
   

Ladrang Wilujeng laras slendro pathet manyura.MOV

  3.27
  Download Ladrang Wilujeng laras slendro pathet manyura.MOV MP3 song and Music Video Description : ladrang Wilujeng. Download Ladrang Wilujeng laras slendro pathet manyura.MOV MP3 song and Music Video
   

Sekar Macapat SINOM PL.6_0001.wmv

  6.83
  Download Sekar Macapat SINOM PL.6_0001.wmv MP3 song and Music Video Description : Belajar Macapat Sinom Sekar sinom anggadahi pasemon alam mudha mudhi kadewasan. ... Download Sekar Macapat SINOM PL.6_0001.wmv MP3 song and Music Video
   

Sekar Macapat Pocung

  3.42
  Download Sekar Macapat Pocung MP3 song and Music Video Description : Tembang Macapat Sekar Pocung anggadahi pasemon bilih pungkasaning agesang punika ... Download Sekar Macapat Pocung MP3 song and Music Video
   

Gendhing Malarsih Pelog Barang

  15.05
  Download Gendhing Malarsih Pelog Barang MP3 song and Music Video Description : Gendhing MALARSIH Pelog Barang Genderan Keluarga Karawitan Studio RRI Pimpinan: ... Download Gendhing Malarsih Pelog Barang MP3 song and Music Video
   

Sekar Macapat Pangkur Paripurno - Bp. Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto)

  6.38
  Download Sekar Macapat Pangkur Paripurno - Bp. Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video Description : Mingkar-mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi Sinawung resmining kidung ... Download Sekar Macapat Pangkur Paripurno - Bp. Soeharmawan (Paguyuban Macapat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto) MP3 song and Music Video
 

Disclaimer :
GoSong.net indexes third party websites and does not have control over, nor any liability for the content of such third party websites.
If you believe that any of the search results above, link to content that infringes your copyright, please contact us.-
Browse: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789


© 2006-2014 Gosong.net     
Contact us | Privacy | Terms of service
All content posted by our users is dedicated to the public domain.